Bất Tử Bất Diệt

Bất Tử Bất Diệt

Thể loại:

Tiên Hiệp

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành 239 Chương

View:

1028

Bất Tử Bất Diệt

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Năm 7840 chín nước tại Thiên vũ đại lục nổ ra đại chiến. Trải qua hơn mười năm giao tranh kết quả bốn nước bị diệt, năm nước còn lại thì nguyên khí cũng bị tổn thương nghiêm trọng không còn khả năng tiếp tục giao chiến. Vì vậy, cuối cùng giữa năm nước đã ngồi lại và cùng ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau.


Sau cuộc đại chiến, cả đại lục như tan hoang phải làm lại từ đầu.


Năm 7878, hơn hai mươi năm sau cuộc đại chiến giữa chin nước chỉ còn lại năm nước là Thanh Phong, Bái Nguyệt, Hán Đường, Vô Song cùng Tân Minh. Năm nước này sau nhiều năm ngưng chiến, nguyên khí cũng đã hồi phục . Cả đại lục tiêu điều khi xưa cuối cùng cũng phồn vinh trở lại.

LIST CHAPTER

 Bình luận