Thái Hạo [C]

Thái Hạo [C]

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành Convert 1284 Chương

View:

351

Thái Hạo [C]

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Thái Hạo giả, Thiên dã.


Bởi vì thuở bé trải qua một lần mộng du Đại Thiên nên thiếu niên phát ra đạo tâm bước lên con đường tu tiên cầu Đạo tầm Chân.


Biển sâu bao nhiêu chỉ cá Côn mới biết, Trời cao bao nhiêu chỉ chim Bằng mới rõ. Thế giới lớn bao nhiêu, duy chỉ chòm sao nơi tôi hạo thiên vạn giới.


Lốc xoáy bốc lên chín vạn dặm, khí động phong vân chín tầng trời, dẫu là hạng người thấp hèn cũng có một trái tim chứng đạo Hỗn Nguyên!


*Luyện Khí lục cảnh, Tàng Tinh, Dưỡng khí, Trúc Cơ, Tâm Động, Ngọc Dịch, Thành Đan.

*Kim Đan lục cảnh, Uẩn đan, Hóa Nguyên, Huyền Quang, Xuất khiếu, Thiên Nhất, Ngưng Thần.

*Nguyên thần lục cảnh, Phân Thần, Định Phủ, Thần Du, Thông Minh, Quy Nguyên, Hư Linh.

 Cùng tác giả

 Bình luận