Tôn Ngộ Không Đại Náo Dị Giới [C]

Tôn Ngộ Không Đại Náo Dị Giới [C]

Thể loại:

Dị Giới

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành Convert 1168 Chương

View:

42

Tôn Ngộ Không Đại Náo Dị Giới [C]

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 5 / 5. Số phiếu: 1

Tây Du Ký ở bên trong, ngươi phải chăng cảm thấy Tôn Ngộ Không thực lực trước sau tương phản rất lớn?


Đây là bởi vì, đi về phía tây lấy kinh chỉ là Như Lai một cái âm mưu, chính thức Tôn Ngộ Không bị khu trục đã đến Dị Giới, trùng sinh vì nhân loại, hết thảy Tòng Linh Khai Thủy, không sợ hãi bưu hãn bản sắc lại thủy chung không thay đổi, cuối cùng nhất trở lại Hoa Quả Sơn, lại tụ họp bầy yêu, dốc sức chiến đấu Phật đạo, quyết đấu Như Lai Phật Tổ!

LIST CHAPTER

 Cùng tác giả

 Bình luận