Tứ Đại Danh Bổ Tẩu Long Xà

Tứ Đại Danh Bổ Tẩu Long Xà

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành 232 Chương

View:

872

Tứ Đại Danh Bổ Tẩu Long Xà

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Đây là một bộ trong Tứ Đại Danh Bổ hệ liệt của Ôn Thuỵ An, gồm 14 quyển:

1. Đàm Đình Hội

2. Toái Mộng Đao

3. Đại Trận Trượng

4. Khai Tạ Hoa

5. Bộ Lão Thử

6. Đả Lão Hổ

7. Viên Hầu Nguyệt

8. Tẩu Long Xà

9. Mãnh Quỷ Miếu

10. Bạch Cốt Tinh

11. Quỷ Môn Quan

12. Thiết Bố Sam

13. Đỗ Tiểu Nguyệt

14. Kim Chung Tráo


Sáu quyển đầu được nơi khác dịch. Tàng Thư Viện bắt đầu dịch từ quyển 7, dịch giả: Fishscreen.

LIST CHAPTER

 Bình luận