Yêu Giả Vi Vương

Yêu Giả Vi Vương

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành 1201 Chương

View:

5695

Yêu Giả Vi Vương

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Đây là một nam tử yêu khí lẫm nhiên, vì nữ nhân yêu quý, vì đạo nghĩa trong lòng, không tiếc đối địch toàn thiên hạ.


Bước lên câu truyện đồ thần! Nhiệt huyết và truyền kỳ, kích tình và cảm động! Long mỗ trở về, các mem ở đâu?

 Bình luận